Afgørelser

Helsinge - Afgørelse - Dispensation fra Skovbyggelinjen

20. oktober 2017

Helsinge, Høbjerg Hegn 46: Dispensation fra Skovbyggelinjen til 16 m² udestue. Klagefrist: 17. november 2017.

Helsinge - Afgørelse - Dispensation fra Skovbyggelinjen

13. oktober 2017

Helsinge, Egevænget 11: Dispensation fra Skovbyggelinje. Klagefrist: 10. november 2017

Nakkehoved - Afgørelse - Landzonetilladelse

13. oktober 2017

Nakkehoved, Fyrvejen 10: Landzonetilladelse til etablering af ferielejlighed i overflødig driftsbygning. Klagefrist 10. november 2017.

Afgørelse vedr. restaurering af Bøgebirkerenden

12. oktober 2017

Klagefrist d. 10. november 2017

Dispensation nbl. § 17 - Øvrevænget 14

05. oktober 2017

Øvrevænget 14, Tibirke: Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 at opføre et sommerhus inden for skovbyggelinjen. Klagefrist 1. november 2017.

Helsinge - afgørelse - jordvarme og VVM screening

29. september 2017

Helsinge, Søstræde 1: Tilladelse til etablering om jordvarme og VVM screening. Klagefrist: 27. oktober 2017

Helsinge - Afgørelse - Landzonetilladelse

28. september 2017

Helsinge, Sortebjergvej 3: Landzonetilladelse til om- og tilbygning af maskinhus. Klagefrist: 26. oktober 2017.

Helsinge - Afgørelse - Landzonetilladelse

27. september 2017

Helsinge, Robjergvej 5: Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus. Klagefrist 25. oktober

Helsinge - Afgørelse - Landzonetilladelse

25. september 2017

Helsinge, Kildevej 148: Landzonetilladelse til skur, løsdriftsstald og maskinhus. Klagefrist 23. oktober 2017.

Miljøscreening af lokalplan 315.19 og tillæg nr. 10 til kommuneplan 2013-25

04. september 2017

Gribskov Kommune har truffet afgørelse om, at planerne ikke skal miljøvurderes. Klagefristen er fire uger fra annonceringsdatoen den 25. september 2017.

Søborg - Afgørelser - Dispensation fra §3

23. maj 2017

Søborg, Møllevej 7: Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til terrasse, plateauer mv nær sø. Klagefrist 20. juni 2017

Annoncering af vandrådssammensætning for Hovedvandopland 2.2 Isfjord og Roskilde Fjord og 2.3 Øresund

20. april 2017

Det er nu besluttet, hvem der skal deltage i vandrådsarbejdet for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og 2.3 Øresund i forbindelse med vandområdeplanerne, som gælder for perioden 2015-2021. Gribskov Kommune har del i begge nævnte hovedvandoplande.

Gribskov Kommune er sekretariatskommune for Hovedvandopland 2.3 Øresund

20. marts 2017

Gribskov Kommune skal facilitere vandrådsarbejdet i det ene af de to hovedvandoplande som kommunen har del i.

Esrum - Bøgebirkerenden

07. marts 2017

Lovliggørelse af etablering af gydebanker i Bøgebirkerenden.