Afgørelser

Tilladelse til udskiftning af gangbro over Pøle Å

18. september 2018

150 meter fra Hillerødvejen. Klagefristen udløber den 16. oktober 2018.

Statsskoven Gribskov - Afgørelse - Landzonetilladelse

07. september 2018

Statsskoven Gribskov: Landzonetilladelse til at opføre 40 m2 brænde- og redskabsskur. Klagefrist 5. oktober 2018.

Villingerød By - Afgørelse - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 18

06. september 2018

Villingerød By, Rævebakken 18: Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 18 (åbeskyttelseslinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen) til at opføre 58 m2 carport med udhus. Klagefrist 4. oktober 2018.

Tulstrup By - Afgørelse - Landzonetilladelse

04. september 2018

Tulstrup By, Tulstrupvej 81: Landzonetilladelse til etablering af 300 m2 sø. Klagefrist 2. oktober 2018.

Afgørelse - Græsted - dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø

31. august 2018

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø på Breddam i Græsted. Klagefristen er d. 28. sep. 2018

Esrumkloster - Afgørelse - Dispensation fra søbeskyttelseslinjen, NBL § 16

31. august 2018

Esrumkloster, ejd. Klostergade 12A: Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, søbeskyttelseslinjen, til bålshelter nær Esrum Sø. Klagefrist 28. september 2018.

Esrumkloster - Afgørelse - Landzonetilladelse

31. august 2018

Esrumkloster, ejd. Klostergade 12A: Landzonetilladelse til bålshelter på skovareal. Klagefrist 28. september 2018.

Tilladelse til indvinding af overfladevand - Pøle Å ved udløb til Arresø

30. august 2018

Gribskov Kommune har givet tilladelse til indvinding af overfladevand til markvanding. Indvindingen finder sted i Pøle Å ved udløbet af Arresø. Klagefristen er d. 27. sep. 2018

Naturstyrrelsen Hvideportvej - tilladelse til nedsivning af renset spildevand fra vaskeplads

30. august 2018

Klagefrist 27. september 2018

Alme - Afgørelse - Landzonetilladelse

27. august 2018

Alme, Smidstrupvej 48: Lovliggørende landzonetilladelse til 3 udhusbygninger. Klagefrist 24. september 2018.

Afgørelse - Asserbo Vandværk

24. august 2018

Gribskov Kommune har givet tilladelse efter vandforsyningsloven til at Asserbo Vandværks boringer hæves til over terræn. Klagefristen er d. 21. sep. 2018.

Ramløse - Afgørelse - Landzonetilladelse

24. august 2018

Ramløse, Frederiksværkvej 85: Landzonetilladelse til erstatningsstuehus. Klagefrist 21. september 2018.

Haregab - Afgørelse - Landzonetilladelse

23. august 2018

Haregab, matr.nr. 7000c (rasteplads på Frederiksværksvej): Landzonetilladelse til mast til mobilantenner. Klagefrist 20. september 2018.

Strand Børstrup By - Afgørelse - Naturbeskyttelseslovens § 3

22. august 2018

Strand Børstrup By, Vibehusvej 6 B: Lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til et opført udhus. Klagefrist 19. september 2018.

Afgørelse - Græsted - Rørbro

21. august 2018

Gribskov Kommune har givet tilladelse til forlængelse af en rørbro på Naverbuen i Græsted. Klagefrist d. 19. sep. 2018

Munkerup Gde - Afgørelser - Naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 18

10. juli 2018

Munkerup Gde., Hulerødvej 14-20: Dispensation til opførelse af 5 sommerhuse og 1 helårshus indenfor åbeskyttelseslinjen. To af sommerhusene kræver endvidere dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen. Klagefrist 7. august 2018.

Ørby - Afgørelse - Tilladelse mindre oplysningsskilt NBL § 21

06. juli 2018

Ørby, Askemosevejen 30: Tilladelse til mindre oplysningsskilt, efter naturbeskyttelseslovens § 21. Klagefrist 3. agust 2018.

Miljøscreening af lokalplan nr. 331.02 for sommerhuse og helårshuse på Hulerødvej 14-20 og kommuneplantillæg nr. 18

26. juni 2018

Planen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at planen ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse.

Miljøscreening af Rammelokalplan 512.20 for Troldebakkerne ved Helsinge og Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

26. juni 2018

Planen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at planen ikke skal miljøvurderes.

Miljøscreening af lokalplan nr. 316.08 for boliger på Centervejen 5 i Græsted

26. juni 2018

Planen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at planen ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse.