Afgørelser

Munkerup Gde - Afgørelser - Naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 18

10. juli 2018

Munkerup Gde., Hulerødvej 14-20: Dispensation til opførelse af 5 sommerhuse og 1 helårshus indenfor åbeskyttelseslinjen. To af sommerhusene kræver endvidere dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen. Klagefrist 7. august 2018.

Tilladelse til nyt iltnings- og filteranlæg på Kagerup Vandværk

10. juli 2018

Gribskov Kommune har givet tilladelse til at Kagerup Vandværk etablere nyt iltnings- og filteranlæg. Klagefristen er d. 7. august 2018.

Ørby - Afgørelse - Tilladelse mindre oplysningsskilt NBL § 21

06. juli 2018

Ørby, Askemosevejen 30: Tilladelse til mindre oplysningsskilt, efter naturbeskyttelseslovens § 21. Klagefrist 3. agust 2018.

Blistrup - Tilladelse til privat pumpelag

06. juli 2018

Vandløbsmyndighed i Gribskov Kommune giver hermed tilladelse til oprettelse af privat pumpelag ved Grundejerforeningen Solvænget i Blistrup. Klagefrist er den 3. august 2018

Søborg - Afgørelse - Landzonetilladelse

03. juli 2018

Søborg, Krigsagervej 2: Landzonetilladelse til dobbelt carport. Klagefrist 31. juli 2018.

Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

02. juli 2018

Græsted, Præstevejen 55: Lovliggørende landzonetilladelse til hestestald og mindre hestepension. Klagefrist 30. juli 2018.

Natur - Meddelelse om opretholdelse af beskyttet natur

29. juni 2018

Rødkildevej 45, 3250 Gilleleje: Meddelelse om opretholdelse af beskyttet natur. Klagefrist: 27. juli 2018

Miljøscreening af lokalplan nr. 331.02 for sommerhuse og helårshuse på Hulerødvej 14-20 og kommuneplantillæg nr. 18

26. juni 2018

Planen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at planen ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse.

Helsinge - Afgørelse - Landzonetilladelse

26. juni 2018

Helsinge, Kæderupvej 3: Landzonetilladelse til opsætning af solcelleanlæg. Klagefrist 24. juli 2018

Miljøscreening af Rammelokalplan 512.20 for Troldebakkerne ved Helsinge og Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

26. juni 2018

Planen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at planen ikke skal miljøvurderes.

Miljøscreening af lokalplan nr. 315.21 for Gilleleje Renseanlæg og Kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

26. juni 2018

Planen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at planen ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse.

Miljøscreening af lokalplan nr. 316.08 for boliger på Centervejen 5 i Græsted

26. juni 2018

Planen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at planen ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse.

Blistrup - Afgørelse - Landzonetilladelse

25. juni 2018

Blistrup, matr. nr. 14B Udsholt By. Landzonetilladelse til opførelse af to pavilloner. Klagefrist 23.07.2018.

Mårum - Afgørelse - Landzonetilladelse

25. juni 2018

Mårum, Tinghusevej 13a-b: Landzonetilladelse til udstykning af eksisterende boligejendom. Klagefrist 23. juli 2018

Anisse - Afgørelse - Landzonetilladelse

25. juni 2018

Kirkebjergvej 26, 3200 Helsinge: Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende maskinhal/stald. Klagefrist 23. juli 2018.

Afgørelse - Strandbakkerne Gilleleje - Tilladelse til badebro

20. juni 2018

Strandbakkerne, øst for Gilleleje Havn: Tilladelse til etablering af badebro (erstatning for den nuværende). Klagefrist 17. juli 2018.

Annisse - Afgørelse - Landzonetilladelse

18. juni 2018

Annisse, Rørmosevej 90: Landzonetilladelse til at indrette 4 boligenheder på 1.sal. Klagefrist 16. juli 2018

Græsted, Ramsager– afgørelse – projektgodkendelse

18. juni 2018

Projektgodkendelse til udvidelse af fjernvarmeforsyning til forsyning af boliger i Ramsager, Græsted øst. Klagefrist 16. juli 2018.

Vejby - Afgørelse - Landzonetilladelse

05. juni 2018

Vejby ejd. 9L Ørby By, Vejby: Landzonetilladelse (lovliggørende) til forsamlingshus ved Ørby. Klagefrist 03.07.2018.

Miljøtilladelse til udvidelse af staldarealet til malkekvægproduktionen og en ekstra gyllebeholder, Sodemarksvej 13, Græsted.

31. maj 2018

Klagefrist 28. juni 2018.