Afgørelser

Afgørelse - A-boringer - Smidstrup Renseanlæg

18. november 2019

Gribskov Kommune har givet tilladelse til A-boringer ved Smidstrup Renseanlæg. Klagefristen er d. 16. dec. 2019

Tilladelse til kystbeskyttelse

13. november 2019

Helenekilde Badehotel, Matr. nr. 8f, Tisvilde by, Tibirke, beliggende på Strandvejen 25 i Tisvildeleje.

Tisvildeleje - Afgørelse - dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen - Helenes Grav

12. november 2019

Gribskov Kommune har givet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen ved Helenes Grav til tilbygning til sommerhus. Klagefristen er d. 10. dec. 2019

Afgørelse - Gilleleje - miljøtilladelse til hestehold og hestestutteri

11. november 2019

Miljøtilladelse til hestehold og hestestutteri på ejendommen, Hillerødvejen 99, 3250 Gilleleje

Afgørelse - Bavne Ager - oprensning af sø/mose

31. oktober 2019

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø/mose på Bavne Ager Eng i Gilleleje. Klagefristen er d. 28. nov. 2019

Afgørelse - Haragergård i Helsinge - Tilladelse til overvågningsboringer

30. oktober 2019

Gribskov kommune har givet tilladelese efter vandforsyningsloven til 5 A-boringer - overvågningsboringer i boligområdet Haragergård i Helsinge. Klagefristen er d. 27. nov. 2019.

Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

28. oktober 2019

Græsted, Tulstrupvej 59: Landzonetilladelse til garage. Klagefrist 25. november 2019.

Tilladelse til kystbeskyttelse - Kystvej 37-45, Vejby

09. september 2019

Klagefrist den 7. oktober 2019