Afgørelser

Kolsbæk - Afgørelse - Landzonetilladelse

17. maj 2018

Unnerupvej 1B, 3200 Helsinge: Landzonetilladelse til ny bolig i landzone. Klagefrist 14. juni 2018

Gilleleje, Bavne Ager Vest – afgørelse – screening om miljøvurdering

16. maj 2018

Afgørelse om miljøvurdering af udvidelse af fjernvarmeforsyning til Bavne Ager Vest, Gilleleje. Klagefrist 13. juni 2018.

Gilleleje, Bavne Ager Vest – afgørelse om fjernvarme – projektgodkendelse

16. maj 2018

Gilleleje, Bavne Ager Vest: Projektgodkendelse til udvidelse af fjernvarmeforsyning til forsyning af nye boliger i Bavne Ager Vest. Klagefrist 13. juni 2018.

Gribskov - Afgørelse - Landzonetilladelse

14. maj 2018

Gribskov, ejd. 1e og 1d Ndr. Gribskov, Esbønderup: Forlængelse af landzonetilladelse til midlertidige nedknusningspladser til oplag. Klagefrist 11. juni 2018.

Endelig vedtagelse Lokalplan 555.10 for et boligområde i Vejby Nordvest, samt tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune.

08. maj 2018

Gribskov Kommune har den 08.05.2018 endeligt vedtaget Lokalplan 555.10 for boligområde i Vejby Nordvest, samt tillæg nr. 16 til kommmuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune.. Vedtagelsen er offentliggjort her på kommunens hjemmeside d. 08.05.2018. Klagefristen er fire uger fra denne dato - jf. klagevejledning under links.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 512.19 for for dagligvarebutik og blandede byfunktioner i Helsinge bymidte

04. maj 2018

Gribskov Kommune har den 16.04.2018 endeligt vedtaget Lokalplan 512.19 for for dagligvarebutik og blandede byfunktioner i Helsinge bymidte. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside 04.05.2018. Da Gribskov Kommune er blevet opmærksomme på en mindre fejl i breve sendt jf §31 i planloven, er en kopi af det oprindelige følgebrev eftersendt d. 15.05.2018. Klagefristen er fire uger fra denne dato - jf. klagevejledning under links.

Esrum - Afgørelse - Landzonetilladelse

02. maj 2018

Græsted, Esrum, Esrum Hovedgade 30: Landzonetilladelse til 3 boligenheder. Klagefrist 30. maj 2018.

Helsinge - Afgørelse - Landzonetilladelse

30. april 2018

Helsinge, Fredgårdsvej 2: Lovliggørende landzonetilladelse til 2 boligenheder. Klagefrist 28. maj 2018.

Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

30. april 2018

Græsted, Mosevej 31: Landzonetilladelse til nyt enfamilieshus. Klagefrist 28. maj 2018.

Miljøgodkendelse til udvidelse af malkekvægproduktionen på ejendommen beliggende Valbyvej 57, 3200 Helsinge.

26. april 2018

Gribskov Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til udvidelse af malkekvægproduktionen på ejendommen beliggende Valbyvej 57, 3200 Helsinge.

Græsted - Dispensation NBL §17 - Skovbyggelinjen

16. april 2018

Græsted, Tulstrupvej 15: Dispensation fra skovbyggelinjen til 2 kviste. Klagefrist 14. maj 2018.

Vilkårsændring til miljøgodkendelse og dispensation, Krigsagervej 36, 3250 Gilleleje

12. april 2018

Gribskov Kommune meddeler hermed vilkårsændring og dispensation for placering af en 4.300 m3 gyllebeholder på ejendommen beliggende Krigsagervej 36, 3250 Gilleleje

Endelig vedtagelse af "Aflysning af byplanvedtægt nr. 1 for Tisvilde-området samt tillæg nr. 1 og 2"

20. marts 2018

Gribskov Kommunes Byråd har den 12. marts 2018 endeligt vedtaget "Aflysning af byplanvedtægt nr. 1 for Tisvilde-området samt tillæg nr. 1 og 2". Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 20. marts 2018. Klagefristen er fire uger fra denne dato - jf. klagevejledning under links.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 338.01 for Glaspusteri på Stejlebakken 4, Rågeleje

01. marts 2018

Gribskov Kommune har den 27.02.2018 endeligt vedtaget Lokalplan 338.01 for Glaspusteri på Stejlebakken 4, Rågeleje. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside 01.03.2018. Klagefristen er fire uger fra denne dato - jf. klagevejledning under links.

Miljøscreening af lokalplan 338.01 for Glaspusteri på Stejlebakken 4, Rågeleje

25. januar 2018

Planen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at planen ikke skal miljøvurderes. Klagefrist 22.02.18

Endelig Vedtagelse af Lokalplan 512.17 For Erhvervsområde Tofte i Helsinge og kommuneplantillæg nr. 9

20. december 2017

Gribskov Kommunes Byråd har endeligt vedtaget "Lokalplan 512.17 for Erhvervsområde Tofte i Helsinge" og "Kommuneplantillæg nr. 9" den 18. december 2017. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 22. december 2017. Klagefristen er den 19. januar 2017.

Lokale Naturråd - Halsnæs Kommune varetager sekretariatsbetjeningen  

01. november 2017