Afgørelser

Udsholt vandværk - tilladelse til renovering af boringer

22. august 2017

Gribskov Kommune har givet tilladelse til renovering af to boringer på Udsholt Vandværk. Klagefristen er d. 19. sep. 2017

Ramløse - Afgørelse - Landzonetilladelse

16. august 2017

Ramløse, Frederiksværkvej 82: Landzonetilladelse til erhvervsbygning til entreprenørvirksomhed. Klagefrist 13. september 2017

Græsted- dispensation - fortidsmindebeskyttelseslinie §18 NBL

11. august 2017

Græsted, Hummel-haven 11, Blistrup Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien NBL §18 til terrasse. Klagefrist: 8. september 2017

Dronningmølle - dispensation - fortidsmindebeskyttelseslinie §18 NBL

11. august 2017

Dronningmølle, Rævebakken 20: Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien NBL §18 til at opføre sauna på 24m2. Klagefrist: 8. september 2017

Ørby - Afgørelse - Landzonetilladelse

10. august 2017

Vejby, Ørby, Askemosevejen 30: Landzonetilladelse til etablering af sø til flodkrebs. Klagefrist 7. september 2017.

Krydsningstilladelse Ramløse Å st. 3201

09. august 2017

Gribskov kommune har givet krydsningstilladelse af Ramløse Å st. 3201 jf Vandløbsloven. Klagefrist 7. september 2017

Gilleleje- dispensation - fortidsmindebeskyttelseslinie §18 NBL

09. august 2017

Gilleleje, Tinkerup Strandvej 68: Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien NBL §18 til tilbygning på 20 m2. Klagefrist: 6. september 2017

Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

03. august 2017

Græsted, Tingbakken 16: Landzonetilladelse til opførelse af staldbygning. Klagefrist 31. August 2017

Tilladelse til regulering at Ammendrup Å ved Skovgårdsvej 23, Helsinge

27. juli 2017

Gribskov Kommunens vandløbsmyndighed giver hermed tilladelse til omlægningen af Ammendrup Å st.1650 - st.1780, ved Skovgårdsvej 23, Helsinge.

Krydsningstilladelse st. 2033 Søborg Kanal

26. juli 2017

Gribskov kommune har efter vandløbsloven § 47 givet krydsningstilladelse af en spildevandledning til Nordkysten A/S på Søborg Kanal st. 2030. Klagefrist den 25. august 2017.

Søborg - Afgørelser - Dispensation fra §3

23. maj 2017

Søborg, Møllevej 7: Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til terrasse, plateauer mv nær sø. Klagefrist 20. juni 2017

Annoncering af vandrådssammensætning for Hovedvandopland 2.2 Isfjord og Roskilde Fjord og 2.3 Øresund

20. april 2017

Det er nu besluttet, hvem der skal deltage i vandrådsarbejdet for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og 2.3 Øresund i forbindelse med vandområdeplanerne, som gælder for perioden 2015-2021. Gribskov Kommune har del i begge nævnte hovedvandoplande.

Gribskov Kommune er sekretariatskommune for Hovedvandopland 2.3 Øresund

20. marts 2017

Gribskov Kommune skal facilitere vandrådsarbejdet i det ene af de to hovedvandoplande som kommunen har del i.

Esrum - Bøgebirkerenden

07. marts 2017

Lovliggørelse af etablering af gydebanker i Bøgebirkerenden.