Afgørelser

Tisvildeleje - Dispensation - Skovbyggelinje §17 NBL

28. juni 2017

Tisvildeleje, Vængevej 33: Dispensation til opførelse af tilbygning, samt bibeholdelse af skur i skovbeskyttelseslinjen. Klagefrist 26. juli 2017

Græsted - Dispensation - Skovbyggelinje §17 NBL

28. juni 2017

Græsted, Mosevej 31: Dispensation til opførelse af tilbygning i skovbeskyttelseslinjen. Klagefrist 26. juli 2017.

Vejby - afgørelse - landzonetilladelse

27. juni 2017

Vejby, Askemosevejen 26: Landzonetilladelse til væksthus/orangeri på 49,6 m2. Klagefrist 25. juli 2017.

Smidstrup - Afgørelse - Landzonetilladelse

26. juni 2017

Gilleleje, Smidstrup, Helsingevej 41: Lovliggørende landzonetilladelse til 20 x 60 meter ridebane og 20 x 30 meter parkeringsareal. Klagefrist: 24. juli 2017.

Dronningmølle, Blåmejsevej 10: Afgørelse af VVM-pligt for nedlægning af Dronningmølle Renseanlæg

22. juni 2017

Dronningmølle, Blåmejsevej 10: Afgørelse af VVM-pligt for nedlægning af Dronningmølle Renseanlæg Klagefrist 20. juli 2017

Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

21. juni 2017

Græsted, del af ejd. Dønnevældevej 8 (Græsted eventplads): Landzonetilladelse til midlertidig etablering af modelflyveplads. Klagefrist 19. juli 2017.

Miljøscreening af forslag til "Lokalplan 315.20 Plejecenter og boliger ved Bavne Ager i Gilleleje" og "Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-25 for boligområde Bavne Ager"

21. juni 2017

Planerne vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet. Derfor vurderer Gribskov Kommune, at de ikke skal miljøvurderes. Klagefristen er den 19. juli 2017.

Afgørelse - §3 dispensation til oprensning af mose i Vejby

21. juni 2017

Gribskov Kommune har givet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til oprensning af mose på Karl Andersvejs Vej 16 i Vejby. Klagefristen er d. 19. juli 2017

Blistrup - Afgørelse - Landzonetilladelse

19. juni 2017

Blistrup, Bakkebjergvej 35: Lovliggørende landzonetilladelse til jordvold. Klagefrist 17. juli 2017.

VIllingerød - Afgørelse - Tilladelse - Vandløbsloven

16. juni 2017

Tilladelse til udskiftning af rørbro på Gurre Å Klagefrist 14. juli 2017

Endelig vedtagelse af Lokalplan 315.17 for Erhvervsområdet Stæremosen i Gilleleje

16. juni 2017

Lokalplan 315.17 for Erhvervsområdet Stæremosen i Gilleleje er endeligt vedtaget Gribskov Kommunes Byråd den 19. juni 2017. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 23. juni 2017. Klagefristen er den 21. juli 2017.

Miljøscreening af forslag til lokalplan 517.01 og tillæg nr. 13 til kommuneplan 2013-2025

16. juni 2017

Gribskov Kommune vurderer, at planerne ikke skal miljøvurderes. Se afgørelsen for nærmere information. Klagefristen er den 21. juli 2017.

Esbønderup - Afgørelse - Landzonetilladelse

13. juni 2017

Esbønderup, Gillelejevej 22: Landzonetilladelse til tidsbegrænset opstilling af beboelsesvogne. Klagefrist 11. juli 2017.

Smidstrup - Afgørelser - Landzonetilladelse

09. juni 2017

Smidstrup, Helsingevej 36: Lovliggørende landzonetilladelse til 3 bygninger samt landzonetilladelse til skur. Klagefrist 07. juli 2017

Smidstrup - dispensation - fortidsmindebeskyttelseslinie §18 NBL

08. juni 2017

Smidstrup, Eggemose-Ager 2, Gilleleje: Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien NBL §18 til at etablere 59 m2 solceller på sydvendt tagflade af nordlig længe på ovenstående ejendom. Klagefrist: 6. juli 2017

Esrum - dispensation - fortidsmindebeskyttelseslinie §18 NBL

08. juni 2017

Esrum, Kristinedalsvej 2, Græsted: Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien NBL §18 til lovliggørelse af 16 m2 tilbygning, med delvis overdækket tagterrasse. Klagefrist: 6. juli 2017

Ramløse - Afgørelse - Landzonetilladelse

07. juni 2017

Ramløse, Frederiksværkvej 160: Landzonetilladelse til boligudvidelse, bed&breakfast m.m. Klagefrist 05. juli 2017

Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

06. juni 2017

Græsted, Boserupvej 16: Landzonetilladelse til enfamilieshus. Klagefrist 4. juli 2017

Dronningmølle - dispensation - fortidsmindebeskyttelseslinie §18 NBL

06. juni 2017

Dronningmølle, Strandparken 37, Hornbæk: Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien NBL §18 til at opføre tilbygning på 10 m2 under eksisterende tag på ovenstående ejendom, skur i forlængelse af bygningsudvidelsen på 8 m2, samt mindre delvist (11 m2) overdækket terrasse. Klagefrist: 4. juli 2017

Smidstrup - dispensation - fortidsmindebeskyttelseslinie §18 NBL

06. juni 2017

Smidstrup, Helsingevej 36, Gilleleje: Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien NBL §18 til lovliggørelse af tidligere opførte bygninger, herunder løbende renoveringer mv.. Klagefrist: 4. juli 2017