Gilleleje - Afgørelse - Landzonetilladelse

Gilleleje, Græstedvejen 85: Landzonetilladelse til boligareal over 250 m2. Klagefrist 22. august 2016

Se landzonetilladelsen