Helsinge - Afgørelse - Landzonetilladelse

Helsinge, Skovgårdsvej 1: Landzonetilladelse til afvandingsplads til sandlager. Klagefrist 14. april 2016

Se landzonetilladelsen med bilag