Højelt - Afgørelse - Landzonetilladelse

Højelt, Bøgebjergvej 84: Landzonetilladelse til læskur til heste. Klagefrist 15. april 2016

Se landzonetilladelsen med bilag