Mårum - Afgørelse - Landzonetilladelse

Mårum, Tinghusevej 47: Landzonetilladelse til hestelæskur. Klagefrist 28. juni 2016

Se landzonetilladelse med bilag