Skærød - Afgørelse - Landzonetilladelse

Skærød, Industrivej 4: Landzonetilladelse til genbrugshus ved genbrugsstationen. Klagefrist den 11. april 2016.

Læs afgørelse og bilag.