Valby - Afgørelse - Landzonetilladelse

Valby, Valby Overdrev 9: Landzonetilladelse til opstilling af husstandsvindmølle. Klagefrist er 10.06.2016

Se landzonetilladelsen her:

Landzonetilladelse

Bilag 1 Ansøgning og projektbeksrivelse

Bilag 2 Kort