Vejby - Afgørelse - Landzonetilladelse

Vejby, Laugøvej 27: Landzonetilladelse til opstilling af husstandsvindmølle. Klagefrist er den 27. juni 2016.

Landzonetilladelse

Bilag 1 Ansøgning

Bilag 2 Kort med møllens placering