Dronningmølle - Afgørelse - naturbeskyttelseslovens § 3

Dronningmølle Lergravsø: Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til Put and Take. Klagefrist 23. august 2016.

Se dispensation med bilag