Ramløse - Afgørelse - Naturbeskyttelseslovens § 18

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til opsætning af hegn, Jernbæk Alle 7, Ramløse. Klagefrist 20.07.16

Læs afgørelsen