Tilladelse til standby UV-anlæg på Baunehøj Vandværk

Gribskov Kommune har givet tilladelse til etablering af standby UV-anlæg på Baunehøj Vandværk, jf. Vandforsyningslovens § 21. Klagefristen er d. 21. nov. 2017

Tilladelse