Ørby - Afgørelse - Landzonetilladelse

Vejby, Ørby, Askemosevejen 30: Landzonetilladelse til etablering af sø til flodkrebs. Klagefrist 7. september 2017.

Se landzonetilladelsen med bilag