Ørby - Afgørelse - Landzonetilladelse

Vejby, Ørby, Askemosevejen 30: Landzonetilladelse til etablering af sø. Klagefrist 2. oktober 2017.

Se landzonetilladelsen med bilag