Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

Græsted, Tingbakken 16: Landzonetilladelse til opførelse af staldbygning. Klagefrist 31. August 2017

Se landzonetilladelsen med bilag her