Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

Græsted, Pårupvej 34: Lovliggørende landzonetilladelse til garage samt udhuse. Klagefrist 4. juli 2017.

Se landzonetilladelsen med bliag