Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

Græsted, Boserupvej 16: Landzonetilladelse til enfamilieshus. Klagefrist 4. juli 2017

Se landzonetilladelsen med bilag