Haregab - Afgørelse - Landzonetilladelse

Haregab, Haregabsvej 15A: Lovliggørende landzonetilladelse til terrænregulering og ændret arealanvendelse til 3 ridebaner. Klagefrist 20. december 2017.

Se landzonetilladelsen med bilag