Helsinge - Afgørelse - Landzonetilladelse

Helsinge, Hegnet 3: Landzonetilladelse til opførelse af udhuse og drivhus. Klagefrist 23. November 2017.

Se landzonetilladelsen med bilag