Helsinge - Afgørelse - Landzonetilladelse

Helsinge, Kildevej 148: Landzonetilladelse til skur, løsdriftsstald og maskinhus. Klagefrist 23. oktober 2017.

Se landzonetilladelsen med bilag