Holløse - Afgørelse - Landzonetilladelse

Holløse, Holløse Gade 21: Landzonetilladelse til gårdbutik, cafe med workshops o.lign., parkeringsplads samt permanente skolehaver. Klagefrist 19. oktober 2017.

Se landzonetilladelsen med bilag