Mårum - Afgørelse - Landzonetilladelse

Græsted, Mårum, Ny Mårumvej 219: Landzonetilladelse til opførelse af udhus. Klagefrist 20. Oktober.

Se landzonetilladelse med bilag