Mårum - Afgørelse - Landzonetilladelse

Græsted, Mårum, Ny Mårumvej 190: Landzonetilladelse til enfamiliehus. Klagefrist 27. september 2017.

Se landzonetilladelsen med bilag