Nakkehoved - Afgørelse - Landzonetilladelse

Nakkehoved, Fyrvejen 10: Landzonetilladelse til etablering af ferielejlighed i overflødig driftsbygning. Klagefrist 10. november 2017.

Se landzonetilladelsen med bilag