Ramløse - Afgørelse - Landzonetilladelse

Ramløse, Agerhomvej 20: Landzonetilladelse til læskure til heste. Klagefrist 6. December.

Se landzonetilladelsen med bilag