Søborg - Afgørelse - Landzonetilladelse

Søborg, Hillerødvejen 85: Landzonetilladelse til udvidelse af boligareal i driftsbygning. Klagefrist 27. december 2017.

Se landzonetilladelsen med bilag