Villingerød - Afgørelse - Landzonetilladelse

Villingerød, Hellebjergvej 18: Landzonetilladelse til støjskærme og kastemaskiner på eksisterende skydebane. Klagefrist 21. september 2017

Se landzonetilladelsen med bilag