Villingerød - Afgørelse - Landzonetilladelse

Villingerød, Petersborgvej 8: Landzonetilladelse til genopførelse af sommerhus ved nedrivning af det eksisterende. Klagefrist 21. september 2017

Se landzonetilladelsen med bilag