Villingerød - Afgørelse - Landzonetilladelse

Villingerød, Villingerødvej 71: Landzonetilladelse til terrænregulering på maks. 1000 m3, på græsareal der benyttes til have. Klagefrist 8. juni 2017.

Se landzonetilladelsen med bilag