Miljøscreening af lokalplan 315.18 for boligområdet Bavne Ager Eng i Gilleleje

Gribskov Kommune vurderer, at planen ikke medfører væsentlige påvirkninger af miljøet, og at den derfor ikke skal miljøvurderes. Klagefristen er den 13. oktober 2017.

Miljøscreening af lokalplan 315.18 for boligområdet Bavne Ager Eng i Gilleleje