Miljøscreening af lokalplan 315.19 og tillæg nr. 10 til kommuneplan 2013-25

Gribskov Kommune har truffet afgørelse om, at planerne ikke skal miljøvurderes. Klagefristen er fire uger fra annonceringsdatoen den 25. september 2017.

Miljøscreening af lokalplan 315.19 og tillæg nr. 10 til kommuneplan 2013-25