Miljøscreening af lokalplan 512.18 for boligområde ved Møllebakken i Helsinge og tillæg nr. 12

Gribskov Kommune vurderer, at planerne ikke medfører væsentlige påvirkninger af miljøet, og at de derfor ikke skal miljøvurderes. Klagefristen er den 13. oktober 2017.

Miljøscreening af lokalplan 512.18 for boligområde ved Møllebakken i Helsinge

Miljøscreening af tillæg nr. 12