Miljøscreening af lokalplan 512.19

Gribskov Kommune har truffet afgørelse om, at planen ikke skal miljøvurderes. Selve miljøscreeningen indeholder en mere detaljeret begrundelse for denne afgørelse. Klagefristen er på fire uger.

Miljøscreening af lokalplan 512.19