Tilladelse til nedsivning af overfladevand på Peders Hvile Teglværk

Klagefrist 3. august 2017

Læs afgørelsen her