§ 3 dispensation til oprensning af mose mhbp etablering af sø i mosen, Askemosevej 30

Gribskov Kommune har givet dispensation til oprensning af § 3 beskyttet mose på Askemosevejen 30. Klagefristen er d. 2. okt. 2017

Dispensation

Kortbilag