Afgørelse - Omklassificering af sideløb til Saltruprenden

Vandløbet sideløb til Saltruprenden omklassificeres til et offentligt vandløb. Klagefrist 1. december 2017

Se afgørelse og oversigtskort