Afgørelse vedr. restaurering af Bøgebirkerenden

Klagefrist d. 10. november 2017

Gribskov Kommune har efter vandløbslovens bestemmelser besluttet at godkende restaureringsindsatsen i Bøgebirkerenden.

Afgørelsen kan læses her

Bilag 1 til afgørelsen kan læses her

Bilag 2 til afgørelsen kan læses her og tilhørende kortbilag her