Afgørelse - Omklassificering af Saltruprenden

Vandløbet Saltruprendens hovedløb omklassificeres til et offentligt vandløb. Klagefrist 1. december 2017

Se afgørelse og oversigtskort