Blistrup - Afgørelse - Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til hegning, afgræsning, anlæggelse af natursti samt spang over Orebjergrenden på arealet omkring Udsholt Renseanlæg matrikel nr. 12l og 44fg, Udsholt By, Blistrup. Klagefristen er d. 20. nov. 2017.

Afgørelse og kortbilag