Dispensation nbl. § 17 - Øvrevænget 14

Øvrevænget 14, Tibirke: Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 at opføre et sommerhus inden for skovbyggelinjen. Klagefrist 1. november 2017.

Se dispensation.