Dispensation til oprensning af Valby Gadekær

Gribskov Kommune har givet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af Valby Gadekær. Klagefristen er d. 18. august 2017

Dispensation til oprensning

 

Bilag