Dronningmølle-Afgørelse-Dispensation-Åbeskyttelseslinie

Nyt 82 m² sommerhus, samt 7 m² åben overdækning, 1,5 meter længere væk fra Esrum Å. Klagefrist: 12. oktober 2017

Se afgørelse her