Dronningmølle - Afgørelse - Dispensation NBL § 18

Dronningmølle, Åsvinget 2: Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til mindre tilbygning af sommerhus. Klagefrist 20. december 2017.

Se dispensationen