Dronningmølle - Afgørelse - Naturbeskyttelsesloven § 16

Rævebakken 20, 3120 Dronningmølle: Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven § 16 til at opføre 24 m² sauna med tilknyttet 7 m² overdækning. Klagefrist d. 25. september 2017.

Se afgørelse