Dronningmølle - Afgørelse - NBL §16 og §18

Dronningmølle, Mølledalen 2A: Afgørelse på ansøgning om terrasser, hegn, beplantning og flisegang indenfor åbeskyttelseslinjen, fortidsmindebeskyttelseslinjen samt Vandløbsregulativet for Esrum Å og Esrum Kanal. Klagefrist 2. januar 2018.

Se afgørelsen med bilag