Dronningmølle - dispensation - fortidsmindebeskyttelseslinie §18 NBL

Dronningmølle, Rævebakken 20: Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien NBL §18 til at opføre sauna på 24m2. Klagefrist: 8. september 2017

Se afgørelsen her.