Gilleleje: Nye vedtægter for kystsikringslaget Gilleleje Strandbakker af 1951

Gribskov Kommune har vedtaget nye vedtægter for kystsikringslaget Gilleleje Strandbakker af 1951. Klagefristen er d. 31. jan. 2018

Vedtægter

Klagevejledning