Krydsningstilladelse Ramløse Å st. 3201

Gribskov kommune har givet krydsningstilladelse af Ramløse Å st. 3201 jf Vandløbsloven. Klagefrist 7. september 2017

CG Jensen A/S har på vegne af DONG Energy ansøgt om krydsningstilladelse af Ramløse Å st. 3201. DONG Energy ønsker etablering af en ny 50 kv ledning, mellem Stålvalseværket i Frederiksværk og Helsinge Transformerstation.

Se tilladelse her 

Bilag