Krydsningstilladelse st. 2033 Søborg Kanal

Gribskov kommune har efter vandløbsloven § 47 givet krydsningstilladelse af en spildevandledning til Nordkysten A/S på Søborg Kanal st. 2030. Klagefrist den 25. august 2017.

Nordkysten A/S har på vegne af GribVand ansøgt om krydsningstilladelse af Søborg Kanal st. 2033. GribVand ønsker etablering af ny ø 1000 mm stålrør ved gennempresning under kanalen, hvorefter der lægges en ø 800 mm GAP-rør i gennem til spildevand, videre Gilleleje renseanlæg.

Se tilladelse her