Mårum - §3 dispensation til restaurering af dele af vandløbet Tinghuse Å

Der er givet dispensation for naturbeskyttelselovens §3 til restaurering af dele af vandløbet Tinghuse Å. Klagefristen er d. 30. juni 2017.

§3 dispensation for restaurering af Tinghuse Å