Regulativ for Udsholt Vandværk

Gribskov Kommune har d. 25. dec. 2017 godkendt regulativ for Udsholt Vandværk.

Godkendelse af regulativ for Udsholt Vandværk incl. klagevejledning

I selve regulativet herunder ses tilføjelser/ændringer med rødt.

Regulativ for Udsholt Vandværk